Att hyra bostad av oss och hantering av personuppgifter


1. Ställ dig i bostadskö.
Du ställer dig lättast genom att registrera dig här på vår hemsida. Alternativt kan du ringa eller besöka oss. Du kan ställa dig i kön när du är 14 år gammal.

2. Håll dig updaterad på vilka lägenheter som finns lediga.
Direkt när en lägenhet sägs upp annonseras den som ledig på hemsidan. Har du inte tillgång till dator så kan du antingen ringa oss eller avlyssna vår telefonsvarare som talar om vad som finns ledigt. Tel 0978-71484.

3. Anmäl intresse.
När anmälningstiden gått ut så får de fem som har längst kötid ett erbjudande om att titta på lägenheten och får sen bestämma sig ifall de vill ha lägenheten eller ej. Den med längst kötid som tackat ja blir sedan kontaktad för kontraktsskrivning.
Om en lägenhet inte blir uthyrd via den vanliga rutinen så hamnar den som ledig på det vi kallar Bostad Direkt. Det innebär att den som först anmäler sig på den direkt får möjlighet att se lägenheten och sedan eventuellt skriva kontrakt, oavsett hur lång kötid man har.


Vårt kösystem
När man ställer sig i kö får man ett köpoäng för varje dag man finns i kön. Numer kan man inte ställa sig i kö för en viss lägenhet, eller till exempel för en 3:a, utan köplatsen gäller för samtliga våra lägenheter. Det är när man anmält intresse för en specifik lägenhet som köpoängen sedan bestämmer ifall du får lägenheten eller inte.
Det går inte för oss att säga hur länge man måste stå i kö för att få lägenhet, allt hänger på hur många som anmäler intresse. Statistiken säger dock att för att få en lägenhet i Pajala så har det den senaste tiden krävts minst ett års kötid. I övriga byar kan man få lägenhet direkt


Sökfunktion och prenumeration
Hos oss kan du lätt söka bostad via vår sökfunktion på webben. Tänk på följande när du söker bostad: Sök bostäder som är lediga till det datum då du kan flytta in - då undviker du dubbelhyror. Anmäl dig bara på bostäder som du verkligen är intresserad av.

Om du vill så kan du skapa en prenumeration på sökningar som bevakar när det finns lediga lägenheter som matchar ditt sökkriterium. När en matchning finns så meddelas du via e-post och kan då logga in och anmäla intresse på den lägenheten. Det här underlättar på så sätt att du så inte själv behöver gå in på vår sida för att bevaka vad som finns ledigt.


Andrahandsuthyrning
Vi tillämpar vår branschorganisation, SABO:s, regler vad gäller andrahandsuthyrning. Det innebär att vi tillåter andrahandskontrakt där beaktansvärda skäl finns. Alla andrahandskontrakt ska dock godkännas av oss. Exempel på beaktansvärda skäl kan vara;

Ålder eller sjukdomTillfälligt arbete eller studier på annan ortSärskilda familjeförhållandenÖvriga skäl

Kontakta oss så berättar vi mer!


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Pajalabostäder AB Tornedalsvägen 13 984 31 Pajala 556365–4648 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

 

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

 

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla studieintyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.

 

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

 

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, till exempel hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

 

DINA RÄTTIGHETER

·        Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.

·        Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

·        Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

·        Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

·        Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.


Postadress
Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 Pajala
Öppettider kontoret
Må-Fr 08.00-16.00
Besöksadress
Tornedalsvägen 13
Telefon             
0978-129 90
Felanmälan
Må-Fr 08.00-16.00 0978-129 90
Vid akuta ärenden under kvällar
och helger, ring 0920-22 80 55