Personal


Kundansvarig förvaltare

 

Nu söker vi en kundansvarig förvaltare som i första hand ska arbeta gentemot våra kommunala verksamheter. Pajalabostäder AB förvaltar alla kommunala verksamhetsfastigheter. Dessa är cirka 35 till antalet och av mycket varierande storlek. Det handlar om skolor, förskolor, fritidsanläggningar, ett äldreboende, räddningstjänstanläggningar och även en del kommersiella fastigheter såsom Hotell Smedjan. Som kundansvarig förvaltare ansvarar du för alla fastighetsärenden som inte är av felanmälanskaraktär. Det kan handla om obligatoriska besiktningskontroller, önskemål om lokalförändringar, reparations- och underhållsåtgärder, skyddsronder med verksamheterna, mindre investeringsprojekt, arbetsmiljöärenden kopplade till fastigheten, försäkringsskador, energieffektivisering och drift av fastighetssystem. Du har ett budgetansvar kopplat till dessa aktiviteter och som i många kommunala verksamheter är budgeten relativt begränsad. Du är också ansvarig tillsammans med förvaltare för Pajalabostäders fastigheter att samordnat upphandla, skriva avtal och följa upp aktiviteter inom fastighetsskötseln såsom snörenhållning, grönyteskötsel och liknande.

 

Du bör ha utbildning avseende eller erfarenhet från fastighetsförvaltning och gärna att du har arbetat med tekniska styrsystem för fastighetsdrift. Vi har ett fastighetssystem som vi använder för att planera underhållsåtgärder, hantera arbetsorder och felanmälningar i. Du bör därför känna dig bekväm med att arbeta i olika it-system för verksamhetsstöd. Erfarenhet från arbete med någon av teknikerna el eller vvs är också meriterande. En stor del av arbetet går ut på att träffa kunder eller på annat sätt kommunicera med olika kunder. Det är därför viktigt att du kan hantera dessa möten med en ödmjuk och lyssnande framtoning men att du samtidigt utifrån givna förutsättningar kan vara bestämd i dina synpunkter, kan motivera dina beslut och vara konsekvent. En stor del av kommunikationen sker via e-post och du måste därför kunna formulera dig väl i skrift. Du kommer också att skriva avtal, upphandlingsunderlag och göra olika utredningar och då är ett korrekt språk och noggrannhet mycket viktigt. Fastighetsförvaltning kräver långsiktighet, av den anledningen är det av yttersta vikt att du klarar av att arbeta systematiskt från början till slut i ett ärende och även att du kan lägga upp hela ditt arbete systematiskt då många uppgifter är återkommande med fast periodicitet. Erfarenhet från upphandlingar, och helst då offentliga sådana, inom fastighetsförvaltning är även det meriterande.

 

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats och ser gärna sökanden som bidrar till det.

 

Din ansökan innehållande personligt brev och cv skickar du senast tisdag den 26 juni via e-post till:

 

pajalabostader@pajala.se

 

Frågor om tjänsten och denna annons besvaras av:

 - Kundansvarig förvaltare Sture Hannu

 - Facklig kontaktperson Vision Christer Hurula

 - VD Magnus Pekkari

Kontaktuppgifter se nedan:

------------------------------------------------------------------------------------------------


Magnus Pekkari
VD
Tfn: 0978-129 81
Skicka e-post

Sture Hannu
Förvaltare och kundansvarig för Pajala kommuns verksamheter
Tfn: 0978-129 82
Skicka e-post

Christer Hurula
Förvaltare och kundansvarig för Pajalabostäders hyresgäster
Tfn: 0978-129 84
Skicka e-post

Kjell Lingenäs
Projektingenjör
Tfn: 0978-129 83
Skicka e-post

David Pekkari
Projektingenjör
Tfn: 0978-129 85
Skicka e-post

Camilla Virsand Pettersson
Administratör och uthyrare
Tfn: 0978-129 90
Skicka e-post

Jessica Kreku
Administratör och uthyrare
Tfn: 0978-129 90
Skicka e-post

Anders Waaranperä
Fastighetsskötare, Pajala

Anita Uusitalo
Fastighetsskötare, Junosuando och Pajala

Patrik Nuottaniemi
Fastighetsskötare, Pajala

Håkan Waaranperä
Fastighetsskötare, Pajala

Harry Rantatalo
Fastighetsskötare, Korpilombolo

John Wallberg
Fastighetsskötare, Tärendö och Pajala
Postadress
Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 Pajala
Öppettider kontoret
Må-Fr 08.00-16.00
Besöksadress
Tornedalsvägen 13
Telefon             
0978-129 90
Felanmälan
Må-Fr 08.00-16.00 0978-129 90
Vid akuta ärenden under kvällar
och helger, ring 0920-22 80 55