Styrelsen


Styrelsen utses av bolagsstämman som hålls en gång per år. Ledningen utgörs av verkställande direktör, 7 styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Styrelsen är politiskt tillsatt och vanligtvis förändras styrelsen i samband med politiska val.
Styrelsemöten hålls 4 - 6 gånger per år.

Verkställande direktör:Magnus Pekkari
Styrelseordförande:Kurt Wennberg
Styrelseledamöter:Henry Enbuska, vice ordförande
 Jenny Eriksson
 Eva Alldén
 Göte Eriksson
 Leif Gramner
 Ingvar Kauppi
Revisor: Tapio Kostet, KPMG AB Haparanda
Lekmannarevisor:Åke Kangas
Postadress
Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 Pajala
Öppettider kontoret
Må-Fr 08.00-14.30
Besöksadress
Tornedalsvägen 13
Telefon             
0978-715 90
Telefontid
Må-Fr 10.00-14.30
Felanmälan
Må-Fr 08.00-16.00 0978-715 99
Vid akuta ärenden under kvällar
och helger, ring 0920-22 80 55