""
Om oss
28 jun 2024

Släng inte grovsopor i vanliga soporna

Under denna vecka så fick Pajala kommuns sopbil driftstopp på grund av att någon hade satt en madrass i sopkärlet på Ringvägen. Detta får inte upprepas, Pajalabostäder AB kommer att få en dyr faktura för detta, allt som är grovsopor måste av hyresgäster själva föras till återvinningsstationen vid Tekniska, grovsopor får ej lämnas i miljöhusen. Om detta sker så kan vi vara tvungna att kollektivt fakturera alla boende som finns området som inte sköter sig för uppkomna kostnader. 

Tämän viikkon aikana kunnan roskaauto meni käyttöhäiriö tilanteesseen kuin joku oli pistänyt petauspatjan roskaastiaan Ringvägenillä. Tämä ei saa toistua, Pajalabostäder AB saa ison laskun tästä teosta, kaikki isot jäteet mikä ei synny taloudessa esim. patjoja, huonekaluja, metalliesineitä ym. on vietävä kierrätyspihalle mikä on Tekniskan pihalla paloaseman vieressä. Isot jäteet ei saa jättää roskahuoneesseen. Jos niin tehtään niin meidän on ehkä pakko laskuttaa kaikki asukkaat alueella missä lajittelu ei toimii.

During this week the Garbage truck did go into linp mode because that someone had put a mattress in the household garbage on Ringvägen. We hope that this will be a one time only thing, because this will cost Pajalabostäder AB plenty of money. Big garbages like furniture, mattressis, things made from iron and so on have to be left at the "Återvinningsstation" behind the firebrigade, and cant be left in the "Miljöhus" in your area. If this will happend we might have to send collective invoices because of the costs to clean your garbage up.

Publicerad 28 jun 2024 11:21
Senast uppdaterad 28 jun 2024 11:21