Dags för hyresgästenkät!

Nu börjar det bli dags att svara på hyresgästenkäten igen. Precis som förra gången kommer vi att lotta ut en fri hyresmånad och ett antal trisslotts-paket till de som svarar på den.

Enkäten kommer att skickas ut under maj-månad och består bland annat av frågor om hur du upplever ditt boende och vad du tycker om vår service. Era svar är väldigt viktiga för oss när vi planerar hur och vad vi ska prioritera i våra framtida arbeten i våra bostadsområden och på våra fastigheter. Enkäten ger oss vägledning avseende övergripande förbättringsområden men också på en mer detaljerad nivå. Utifrån svaren har vi bland annat tagit fram en Att-göra-lista som vi jobbar med allt eftersom.

Hoppas att du som hyresgäst vill delta i enkäten. Dina synpunkter är viktiga för oss och vår utveckling!