Ökad smittspridning i Pajala kommun

På grund av ökande smittspridning i Pajala kommun kommer vi vidta en del åtgärder. Detta kommer att gälla i första hand fram till och med måndag 17 maj, men kan komma att förlängas om smittspridningen håller i sig.
- Vi tar inte mot några besök på kontoret annat än för att hämta ut nycklar. Det allra flesta andra ärenden kan lösas via webb, mail eller telefon. Se nedan för kontaktuppgifter.
 
- Vi kommer endast åtgärda fel som är nödvändiga att utföra. Det handlar om problem med värme, ventilation, va-system, elsystem och funktioner för matlagning (spis, kyl, frys). Arbeten där vi inte kommer i kontakt med andra personer kan också utföras.
 
- När våra fastighetsskötare eller reparatörer kommer på besök vill vi att ni håller avstånd. Var helst inte hemma alls alternativt gå in i ett annat rum.
 
Kontakta oss på
Tfn: 0978-129 90
E-post: pajalabostader@pajala.se
Webb: www.pajalabostader.se