Styrdokument

Här finns några av våra viktigaste styrdokument för nedladdning.

Uthyrningsreglemente
Uthyrningsreglementet reglerar hur hela uthyrningsprocessen går till, vilka krav vi ställer på våra hyresgäster och andra särskilda regler till exempel vad gäller förturer. Uthyrningsreglementet beslutas av styrelsen när behov av förändringar i det uppkommer.

 

Bolagsordning
Bolagsordningen är ägaren, Pajala kommuns, grundläggande styrdokument för Pajalabostäder. En bolagsordning ska alltid finnas i ett aktiebolag.

 

Ägardirektiv
Ägardirektivet för Pajalabostäder är det dokument som talar om hur ägaren, Pajala kommun, vill att bolaget ska arbeta med de frågor som bolaget ansvarar för.