Lediga lokaler

Pajalabostäder har cirka 6 000 kvm egna lokaler av olika slag. Utöver det förvaltar vi även Pajala kommuns alla lokaler.


För kommersiella lokaler vill hyresgästen ofta anpassa lokalen efter sin verksamhet. Här kan vi hitta olika lösningar som passar er. Oftast går det att göra förändringar och bekosta dem själva direkt alternativt att kostnaden för förändringarna läggs på hyran. Hyran kan också behöva anpassas efter andra villkor i hyreskontraktet. Om du behöver en lokal, tveka inte att kontakta oss.

Nedanstående lokaler är för tillfället tillgängliga:

 

Kontor/café/butik Junosuando, Strandv 3 - busstation

Storlek: 64 kvm
Hyra: Efter förhandling beroende på vilka anpassningar som ska göras.
Plan: Bottenvåning
Lokalen har tidigare använts som café/möteslokal.

 

Kontor Tärendö, Storbyvägen 14

Storlek: 95 kvm
Hyra: Efter förhandling beroende på vilka anpassningar som ska göras.
Plan: Plan 1
Lokalen har tidigare använts som tandläkarmottagning. I lokalen finns ett flertal rum som använts som väntrum, undersökningsrum och personalutrymmen. Lokalen passar ypperligt som kontor där flera företag kan nyttja samma personalutrymmen men bara hyra det antal kontorsrum som behövs.