Junosuando

Junosuando ligger längs Torneälven och vägen mot Kiruna. Avståndet till Pajala är 56 km. Totalt har vi 20 lägenheter här.

Tre bostadsområden finns på Örnevägen, Solvägen och Karlsbyvägen.

 

Bostadsområden Junosuando

Karlsbyv 6
Solv 13, 15
Örnev 10, 14, 16, 18