Se nyhet nedan för information om "Mina sidor"

Avfallshantering

I Sverige har vi så kallat producentansvar på många produkter och det innebär att producenterna själva är ansvariga att bland annat se till att deras förpackningar återvinns för att spara på jordens resurser. För att kunna återvinna så mycket som möjligt så har Förpacknings- och tidningsinsamlingen placerat ut Återvinningsstationer runt om i Sverige. Detta finansieras genom att producenter lägger på en återvinningsavgift på varje såld förpackning..

Våra miljöhus är utrustade med kärl för att ni där ska kunna lämna det mesta av det material som ska återvinnas. Det handlar om:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Tidningar (där vi har möjlighet att ställa container)
  • Glasförpackningar, vitt och färgat
  • Deponi (keramik, porslin, dricksglas, spegelglas)
  • Farligt avfall (batterier, lampor, småelektronik)

Det är mycket viktigt att ni sorterar ert avfall rätt. På varje kärl står vad man får lägga i det. Det finns mycket information om källsortering på Internet. Besök gärna Förpackning- och tidningsinsamlingens hemsida www.ftiab.se

GROVAVFALL FÅR INTE LÄMNAS I MILJÖHUSET!
Om vi ska göra miljöhuset till en bra och trevlig plats att lämna sitt avfall på så är det viktigt att alla tänker på att inte förstöra genom att lämna grovavfall och annat i miljöhuset. Grovavfall såsom möbler, tv-apparater, cyklar eller annat skrymmande avfall ska lämnas av varje hyresgäst till kommunens Återvinningscentral. 

Än så länge så betraktas det biologiska avfallet, det vill säga matavfall, som brännbart avfall och ska alltså läggas i kärlen för brännbart. Det är inte tillåtet att slänga matavfall ut intill bostäderna. Det kan vålla stora problem med nedskräpning från fåglar och skadedjursansamlingar.

Vi försöker ständigt förbättra vårt miljöarbete och vi har en vision om att alla bostadsområden ska rustas med miljöhus. På vissa ställen kan det dock vara svårt med placeringar och tillgänglighet. Däremot finns det möjlighet för alla hyresgäster att själva källsortera inne i lägenheten och sedan nyttja de allmänna Återvinningsstationerna för att lämna sitt avfall där.

Vi svarar gärna på frågor om avfall och sortering. Hör av dig med funderingar eller önskemål som bidrar till att förbättra miljön för våra hyresgäster.

Bild på ett kök
Bild på ett kök