Avfallshantering

Regeringen beslutade sommaren 2022 om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Det är en stor reform som innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete med många viktiga beslut att fatta.

Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunerna på mycket kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter, tillsammans med mat- och restavfall.

Ansvarsfördelning mellan producenter och kommuner 

• Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling. • Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar.
• Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll samt från verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att man vill ha kommunal insamling. Kommunen får också ett nytt ansvar att samla in förpackningsavfall vid populära platser (torg och parker). • Kommunerna ersätts för sitt insamlingsarbete av producenterna.
• Kommunen ansvarar för transporten av förpackningarna till mottagningsplats som kommunen ansvarar för eller annan plats som överenskommes med producenterna. Där vidtar producenternas ansvar för vidare transport och återvinning. • Förändringarna gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övrigt förpackningsmaterial. Kraven på fastighetsnära insamling gäller bara förpackningar av papper och kartong, plast, metall och glas.

 

Våra miljöhus är utrustade med kärl för att ni där ska kunna lämna det mesta av det material som ska återvinnas. Det handlar om:

 • Pappersförpackningar (I behållarna för pappersförpackningar lämnar du exempelvis wellpapp, papperspåsar, tvättmedelsförpackningar, flingpaket, pastakartonger, omslagspapper och pappersrullar.)
 • Plastförpackningar (I behållarna för plastförpackningar lämnar du plastburkar, plastflaskor utan pant, schampoflaskor, plastpåsar, tandkrämstuber och andra plastförpackningar)
 • Metallförpackningar (I behållarna för metallförpackningar lämnar du till exempel konservburkar, kapsyler, tomma färgburkar, aluminiumfolie, folieformar, tomma sprayflaskor och lock av metall.)
 • Tidningar (I behållarna för tidningar lämnar du tidningar, kataloger, reklamblad och liknande pappersprodukter. Ej kuvert och påsar.)
 • Glasförpackningar ( I behållarna för glas lämnar du alla former av glasförpackningar, så som glasburkar eller glasflaskor. Tänk på att skilja på färgat och ofärgat glas. OBS! Lämna inte glödlampor, lysrör, porslin eller keramik här - detta ska till återvinningscentralen.)
 • Deponi (keramik, porslin, dricksglas, spegelglas)
 • Farligt avfall (batterier, lampor, småelektronik)

Bra att tänka på:

 • Förpackningarna ska vara torra och rena
 • Platta till de förpackningar som går att platta till
 • Dela på förpackningar som består av flera material
 • Ta bort korkar och lock och sortera dem rätt

Pajala Kommun har fått dispens för att få skjuta upp införandet av matavfalls insamling till den 1 januari 2025.

Det är mycket viktigt att ni sorterar ert avfall rätt. På varje kärl står vad man får lägga i det. Det finns mycket information om källsortering på Internet. Besök gärna Pajala kommuns hemsida för mer information. Det kommer även att sättas upp nya skyltar i miljöhusen med de nya symbolerna som har tagits fram.

GROVAVFALL FÅR INTE LÄMNAS I MILJÖHUSET!
Om vi ska göra miljöhuset till en bra och trevlig plats att lämna sitt avfall på så är det viktigt att alla tänker på att inte förstöra genom att lämna grovavfall och annat i miljöhuset. Grovavfall såsom möbler, tv-apparater, cyklar eller annat skrymmande avfall ska lämnas av varje hyresgäst till kommunens Återvinningscentral. 

Än så länge så betraktas det biologiska avfallet, det vill säga matavfall, som brännbart avfall och ska alltså läggas i kärlen för brännbart. Det är inte tillåtet att slänga matavfall ut intill bostäderna. Det kan vålla stora problem med nedskräpning från fåglar och skadedjursansamlingar.

Vi försöker ständigt förbättra vårt miljöarbete och vi har en vision om att alla bostadsområden ska rustas med miljöhus. På vissa ställen kan det dock vara svårt med placeringar och tillgänglighet. Däremot finns det möjlighet för alla hyresgäster att själva källsortera inne i lägenheten och sedan nyttja de allmänna Återvinningsstationerna för att lämna sitt avfall där.

Vi svarar gärna på frågor om avfall och sortering. Hör av dig med funderingar eller önskemål som bidrar till att förbättra miljön för våra hyresgäster.

 

Ja sama myös suomeksi

 

Ympäristötalomme on varustettu konteilla, jotta sinne voi jättää suurimman osan kierrätettävästä materiaalista. Siinä on kyse:

 • Paperipakkaukset (Paperipakkausastioihin jätät esimerkiksi aaltopahvin, paperipussit, pesuainepakkaukset, muropakkaukset, pastalaatikot, käärepaperit ja paperirullat.)
 • Muovipakkaukset (Muovipakkausten säiliöihin jätät muovitölkkejä, muovipulloja ilman panttia, shampoopulloja, muovipusseja, hammastahnaputkia ja muita muovipakkauksia)
 • Metallipakkaukset (Jätä esimerkiksi tölkit, korkit, tyhjät maalipurkit, alumiinifoliot, folumuotit, tyhjät ruiskupullot ja metallikannet metallipakkausten säiliöihin.)
 • Sanomalehdet (Sanomalehtien säilytysastioihin jätetään sanomalehtiä, luetteloita, esitteitä ja vastaavia paperituotteita. Ei kirjekuoria ja pusseja.)
 • Lasipakkaukset ( Lasisäiliöihin jätät kaikenlaiset lasipakkaukset, kuten lasipurkit tai lasipullot. Muista tehdä ero värillisen ja värittömän lasin välillä. HUOM: Älä jätä hehkulamppuja, loisteputkia, posliinia tai keramiikkaa tähän - tämä menee kierrätyskeskukseen.)
 • Kaatopaikka (keramiikka, posliini, juomalasit, peililasit)
 • Vaaralliset jätteet (paristot, lamput, pieni elektroniikka)

Hyvä pohtia:

 • Pakkausten tulee olla kuivia ja puhtaita
 • Liitä pakkaukset, jotka voidaan litistää
 • Jaettu pakkaus, joka koostuu useista materiaaleista
 • Poista korkit ja kannet ja lajittele ne oikein

Pajalan kunta on saanut erivapauden lykätä ruokajätteenkeräyksen käyttöönottoa 1.1.2025 asti.

On erittäin tärkeää, että lajittelet jätteet oikein. Jokaisessa astiassa kerrotaan, mitä siihen voi laittaa. Internetissä on paljon tietoa lähteiden lajittelusta. Lisätietoja Pajalan kunnan verkkosivuilta. Ympäristötaloihin pystytetään myös uusia kylttejä kehitetyillä uusilla tunnuksilla.

JÄTTEÄ EI SAA JÄTTÄÄ YMPÄRISTÖTALOON!
Jos haluamme tehdä ympäristötalosta hyvän ja miellyttävän jätteen jättämispaikan, on tärkeää, että jokainen ajattelee, ettei tuhota jättämällä suurjätteitä ja muuta ympäristötaloon. Suurjätteet , kuten huonekalut, televisiot, polkupyörät tai muu isojäte, on jokaisen vuokralaisen jätettävä kunnan Kierrätyskeskukseen.

Toistaiseksi biologista jätettä eli ruokajätettä on pidetty palavana jätteenä, ja siksi ne on sijoitettava palavien aineiden astioihin. Ruokajätettä ei saa heittää pois asuntojen viereen. Se voi aiheuttaa suuria ongelmia lintujen ulosteiden ja tuholaisten kerääntymisen kanssa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristötyötämme ja meillä on visio, että kaikki asuinalueet tulisi varustaa kasvihuoneilla. Joissain paikoissa se voi kuitenkin olla vaikeaa sijoitusten ja saavutettavuuden kanssa. Toisaalta kaikilla vuokralaisilla on mahdollisuus lajitella omat jätteensä asunnon sisällä ja sitten jättää jätteensä sinne julkisilla kierrätysasemilla.

Vastaamme mielellämme jätettä ja lajittelua koskeviin kysymyksiin. Ota yhteyttä kysymyksiin tai pyyntöihin, jotka edistävät vuokralaisten ympäristön parantamista.