Ekonomi

Här finns information om hur ni kan skicka fakturor till Pajalabostäder AB och Pajala kommuns verksamhetsfastigheter. Det är viktigt att fakturan går till rätt fakturamottagare för att vi ska kunna betala fakturan i tid. Längre ned finns också de senaste årsredovisningarna för bolaget.

Vi använder oss av VAN-operatören Kofax (Fakturaportalen). 

Vi är även anslutna till Peppol.

Läs mer om hur du ansluter dig till Peppol

Om du inte skickar e-faktura idag kan du kostnadsfritt registrera upp till 25 fakturor per månad hos VAN-operatören Kofax Fakturaportal.
Om Kofax Fakturaportal
Registrera dig på Fakturaportalen

Kontrollera om ditt ekonomisystem har möjlighet att skicka e-faktura eller om din bank erbjuder en fakturaskrivare.

Det som är viktigt är att alltid ha en referens på fakturan. Vi använder många olika referenser men i sin mest grundläggande form är den endast tre siffror. Se till att alltid få referens från den som beställer.

 

Faktura till Pajalabostäder AB

Pappersfaktura:
Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 PAJALA

PDF-faktura:
pb.invoices@pajala.se
(Endast en faktura/pdf-fil per e-post. Eventuella bilagor ska vara inkluderade i pdf-filen)

Elektronisk faktura kan skickas mot vårt organisationsnummer 556365-4648
 

Faktura till Pajala kommuns verksamhetsfastigheter

Pappersfaktura:
Pajala kommun
Box 114
984 23 PAJALA

PDF-faktura:
pf.invoices@pajala.se
(Endast en faktura/pdf-fil per e-post. Eventuella bilagor ska vara inkluderade i pdf-filen)

Elektronisk faktura kan skickas mot organisationsnummer 212000-2718 och GLN-nummer enligt nedan.
GLN-nummer för elektronisk faktura: 7300009050345
GLN-nummer används för att skilja på fakturor som ska till verksamhetsfastigheter och till kommunens övriga verksamhet. 

 

Fakturareferenser 

Det finns många olika referenser som kan användas. Några av de de vanligaste referenserna är nedanstående, baserat på att fakturan ska till någon av de budgetansvariga:

Pajalabostäder AB
Referens 100 - Stig Gräsvik
Referens 140 - Christer Hurula
Referens 160 - Robert Eriksson

Pajala kommuns verksamhetsfastigheter
Referens 200 - Stig Gräsvik
Referens 260 - Robert Eriksson

 

Årsredovisningar

Klicka på någon av länkarna nedan för att ladda ned våra årsredovisningar i pdf-format.

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015