Om företaget

Pajalabostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Pajala kommun. Pajalabostäder AB äger och förvaltar drygt 500 lägenheter samt en del lokaler. Utöver detta hyr vi ut delar av vår verksamhet för att förvalta och bedriva tillsyn & skötsel av Pajala kommuns verksamhetsfastigheter vilket omfattar bl.a. äldreboenden, skolor, förskolor, lokaler och kontor m.m.

Pajalabostäder AB bildades 25 maj 1989. Genom åren har en rad organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar skett. Bland annat har företaget länge skötts som ett lokalkontor för HSB. I omgångar har förvaltningen av kommunens verksamhetsfastigheter legat hos Pajalabostäder AB och ibland har kommunen skött det själva. I början av 2000-talet hade Pajalabostäder AB stora ekonomiska problem på grund av en hög andel tomma lägenheter. I samband med det ingick bolaget ett avtal med Statens bostadskreditnämnd om avveckling av totalt 70 lägenheter. I det läget som var då var detta nödvändigt oavsett om man då vetat att en gruva skulle startas 2011 eller ej. Företaget hade gått i konkurs 2007 om inte åtgärder hade vidtagits. Totalt avvecklades 57 lägenheter och nu har Pajalabostäder AB börjat att utvecklas mot ett ekonomiskt välmående företag.

I samband med den nystartade gruvverksamheten i Kaunisvaara valde bolaget att bygga nya lägenheter för första gången. Detta var 2012. Tyvärr gick gruvbolaget i konkurs men bostadsefterfrågan hölls ändå uppe utan att några större vakanser uppstod. Nu när gruvverksamheten har startat igen är Pajalabostäder AB väl rustade för att klara en ökad bostadsefterfrågan.

Affärsidé

Pajalabostäder AB ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner, företag och Pajala kommuns verksamheter. Vi ska agera affärsmässigt men med ett stort samhällsansvar, ständigt förbättra oss och därför vara det självklara valet för den som vill bo och verka inom Pajala kommun.

Organisationsnummer

556365-4648