Se nyhet nedan för information om "Mina sidor"

Extratjänster och priser

Vissa tjänster som vi utför åt hyresgäster måste vi debitera extra för. Här nedan ser du exempel på tjänster som vi i nuläget har avgiftsbesatt.

Byte av låscylinder: 2000 kr
Extra nyckel: 200 kr
Byte av glödlampor utöver de som ingår i hyran: 375 kr
Arbeten med exempelvis uppsättning av hyllor, lampor, krokar med mer: 375 kr/timme

Alla priser är inklusive moms.

Hyrespriser för olika bilplatser

  • Kallgarage: 290 kr/månad
  • Varmgarage: 390 kr/månad
  • Bilplats med motorvärmare: 200 kr/månad

    Bilplats med Motorvärmare på arbetsplatser:
  • För perioden oktober-april 180 kr/månad, perioden maj-september 50 kr/månad
  • Enstaka månad: 300 kr/månad

Ersättning för skador orsakade av hyresgäst

När vi besiktar lägenheter tittar vi bland annat på ytskikten. Om vi ser något på till exempel tapeter eller mattor som vi bedömer som vårdslöshet eller skadegörelse så kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig.

Det är tillåtet för hyresgästen att utföra mindre reparationer i sin lägenhet. Detta ska dock utföras fackmannamässigt och både färg- och tapetval ska vara inom det vi kallar ”normal smak”. Om vi vid besiktningen bedömer att renoveringen inte gjorts på bra sätt eller att färgval inte kommer att godkännas av nästkommande hyresgäst, så kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig även för detta.

Hyresgästen kan själv återställa lägenheten i gott skick eller så kan vi reparera och debitera hyresgästen för arbetet. Vi följer SABO:s rekommendationer om priser via foldern ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer”.

Hänsyn tas till ytskiktens livslängd när vi räknar fram en kostnad.

Prisexempel 1: Hyresgästen har haft platt-TV monterad på vägg med 15 plugg och skruv. Tapeten kan repareras med 3 nya våder, 3,5m2. Kostnaden blir då 105kr/m+ etableringskostnad 485 kr, summa 852 kr.

Tapeten går inte att ersätta med våder utan hela vardagsrummet måste tapetseras om. Rummet är 20m2 och tapeten 5 år gammal. Totalkostnad 4065 kr – åldersavdrag 5 år 1564 kr, summa 2 501 kr.

Prisexempel 2: Hyresgästen har haft stora blomkrukor på parkettgolvet med svarta fläckar och fuktskador som följd.

Golvet är 20m2 och 10 år gammalt. Golvet kan återställas genom omslipning och lackering av hela ytan. Totalkostnad 320 kr/m2, 6 400 kr. Åldersavdraget blir 4 224 kr. Summan blir då 2 176 kr.

Prisexempel 3: Hyresgästen har gjort 10-talet hål med plugg i våtrumsmatta på vägg i badrummet, 5 av hålen direkt i duschutrymmet. Väggmattan är 3 år gammal.

Vi bedömer denna skada så allvarlig så vi blir tvungna att byta ut hela våtrumsmattan trots att den ska hålla i 18 år. I detta fall måste reparationen utföras av oss. Den totala ytan för mattan är 25m2, kostnad för detta är 16 125 kr + utrivning av gammal matta. Vi beslutar att hyresgästen får betala för 5 m2 matta för att täcka området där duschen finns, inget åldersavdrag görs.  Mattan kostar 645 kr/m2 så totalkostnad för hyresgäst blir 3 225 kr.

Bild på en toalett med duschhörn och toalettstol
Bild på en toalett med duschhörn och toalettstol