Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Här publicerar vi de aktuella vakanta tjänster vi har.

 

Pajalabostäder AB söker

Projektledare Bygg

Pajalabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Pajala kommun. Utöver de drygt 500 egna lägenheter och lokaler som förvaltas så är vi även ansvariga för Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och Folkets hus Smedjan. Pajala står inför en stor expansion i och med den nya gruvverksamheten som bedrivs i kommunen samt verksamheter som berörs av den samma. I och med det kommer det att behövas många nya bostäder men också stora och små investeringar i skolor, äldreboenden och andra kommunala verksamhetslokaler. Pajalabostäder är en viktig aktör i denna samhällsutveckling och som Byggprojektledare har du en central roll i den.

Dina arbetsuppgifter

Som Projektledare Bygg ansvarar du för att ny- och ombyggnadsprojekt genomförs på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Detta innebär att du ansvarar för att projekten verkställs enligt fastställda beslut när det gäller ekonomi, tidplan och kvalitet. Du deltar i förstudiearbetet, för att sedan leda och samordna projekten från projektering till genomförande och avslut. Detta innebär att du ansvarar för samordning och kommunikation med myndigheter, intern och extern verksamhet samt entreprenörer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ingenjörsutbildning inom bygg alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet från byggsektorn och är van att driva byggentreprenader. Vidare har du goda kunskaper om gällande regelverk och entreprenadjuridik. Som person är du självgående, drivande och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid att Du är social samt har lätt för att kommunicera med uppdragsgivare, kollegor samt entreprenörer och konsulter. Du skall vara van vid användande av datorstöd vid dokumentation samt ritningshantering.

Krav: Körkort klass B

Arbetstider och omfattning

Tillsvidare, heltid. Inleds med 6 månaders provanställning

Ersättning

Fast lön 

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats och ser gärna sökanden som bidrar till det.

Din ansökan innehållande personligt brev och cv skickar du senast fredag 6 Maj 2022 via e-post eller brev till:

pajalabostader@pajala.se

Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 Pajala

 

Frågor om denna ansökan besvaras av:

Projektledare tillika facklig kontaktperson, Vision

Christer Hurula

Tfn 0978-12984 christer.hurula@pajala.se

 

VD

Leif Gräsvik

Tfn 0978-12982 leif.grasvik@pajala.se

 

 

Fastighetstekniker/Fastighetsskötare

En av våra fastighetsskötare slutar hos oss och vi behöver därför nyanställa. Som fastighetstekniker/ fastighetsskötare kommer du arbeta med drift och underhållsarbete av fastigheter och teknisk utrustning. Vidare ingår felsökning och reparation hos hyresgäster i bostäder och lokaler samt i gemensamma utrymmen till exempel tvättstugor och trapphus. Pajalabostäder AB förvaltar Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter och ungefär 50-60% av de jobb som utförs är i dessa fastigheter.

Våra fastigheter är på det stora hela indelat i geografiska områden varav du kommer ansvara för ett sådant område. Denna indelning är föränderlig utifrån hur behoven bland hyresgästerna utvecklas.

Tjänsten är heltid, dagtid och tills vidare, och kan inledas med 6 månaders provanställning. Du kommer vara stationerad i Korpilombolo och utgå därifrån.

Den vi söker ska i första hand ha följande egenskaper:

Ett eget driv: Du ska ha en stor dos energi för att utföra dina arbetsuppgifter. Du ska inte nöja dig med halvfärdiga jobb eller att endast utföra en specifik detaljuppgift när du ser att det finns fler delar som behöver åtgärdas.

Högt egenansvar: Det är du som är ansvarig för ditt eget arbete och dina egna arbetsuppgifter. Du ska känna väl till vad som är ditt ansvarsområde och utifrån det alltid veta att det är ditt ansvar att de arbetsuppgifter som är dina blir utförda. Du ska känna stolthet för att det som är ditt ansvar ska utföras och hanteras väl.

Servicekänsla och positiv: Du ska förstå att vi som fastighetsförvaltare alltid i första hand arbetar för de som bor eller har verksamhet i våra fastigheter. Det ska göra att den service som vi erbjuder våra hyresgäster alltid ska vara på en hög nivå. Att vara positiv inför arbetsuppgifter, mot kunder och medarbetare är en nyckelfaktor för att kunna utföra arbetsuppgifterna korrekt och effektivt.

Strukturerad och händig problemlösare: Du ska ha förmågan att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor och underentreprenörer. Du ska känna att oavsett vilka uppgifter du ställs inför att: ”Ingenting är omöjligt!”

Meriterande är branscherfarenhet av fastighetsskötsel och driftskunskap av undercentraler, elbehörighet, erfarenhet av VVS-arbete samt kännedom om fastigheters styr- och reglersystem. Språkkunskaper i Meän kieli eller finska är också meriterande. B-körkort är ett krav.

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats och ser gärna sökanden som bidrar till det.

Din ansökan innehållande personligt brev och cv skickar du senast fredag 6 Maj 2022 via e-post eller brev till:

pajalabostader@pajala.se

Pajalabostäder AB
Box 114
984 23 Pajala

 

Frågor om denna ansökan besvaras av:

Kundansvarig förvaltare/arbetsledare fastighetsskötarna

Christer Hurula

Tfn 0978-129 84

christer.hurula@pajala.se

 

Facklig kontaktperson Fastighetsanställdas förbund

Anders Waaranperä

Tfn 0978-129 96

anders.waaranpera@pajala.se

 

VD

Leif Gräsvik

Tfn 0978-129 82

leif.grasvik@pajala.se