Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss. Här publicerar vi de aktuella vakanta tjänster vi har ute.

Byggprojektledare

Pajalabostäder AB förvaltar förutom sina egna bostäder och egna kommersiella fastigheter även alla Pajala kommuns verksamhetsfastigheter såsom skolor, förskolor och sporthallar. Årligen utförs ny-, om- eller tillbyggnadsprojekt samt flera underhållsprojekt för dessa fastigheter till ett totalt belopp om cirka 15 Mkr. Storleken på dessa projekt varierar från 100 000 kr till upp emot 3 000 000 kr. Vissa år beslutas om större enskilda projekt utöver den årliga planeringen.  

Som Byggprojektledare ansvarar du för att våra projekt genomförs på ett professionellt och affärsmässigt sätt. Detta innebär att du ansvarar för att projekten verkställs enligt fastställda beslut när det gäller ekonomi, tidplan och kvalitet. Du deltar i förstudiearbetet, för att sedan leda och samordna projekten från projektering till genomförande och avslut. Detta innebär att du ansvarar för samordning och kommunikation med myndigheter, intern och extern verksamhet samt entreprenörer. 

Vi är ett offentligt bolag och våra projekt upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. Projektledaren tar fram dessa upphandlingsunderlag tillsammans med externt anlitade tekniska konsulter och övrig personal inom företaget. 

En viktig del i arbetet är att vara delaktig tidigt i planeringsarbetet för eventuella framtida projekt. Det kan handla om att ta fram konkreta förslag och ritningar för de ombyggnationer som eventuellt ska göras. Det är utifrån dessa underlag som beslut om kommande projekt tas. 

Tjänsten är heltid, dagtid och tills vidare, och kan inledas med 6 månaders provanställning.

 

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som har ingenjörsutbildning inom bygg alternativt har annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet från byggsektorn och är van att driva byggentreprenader. Vidare har du goda kunskaper om gällande regelverk och entreprenadjuridik. Du skall vara van vid användande av datorstöd vid dokumentation samt ritningshantering. Goda kunskaper i AutoCad är ett krav.

Den vi söker ska i första hand ha följande personliga egenskaper:

Ett eget driv: Du ska ha en stor dos energi för att utföra dina arbetsuppgifter. Du ska inte nöja dig med halvfärdiga jobb eller att endast utföra en specifik detaljuppgift när du ser att det finns fler delar som behöver åtgärdas.

Högt egenansvar: Det är du som är ansvarig för ditt eget arbete och dina egna arbetsuppgifter. Du ska känna väl till vad som är ditt ansvarsområde och utifrån det alltid veta att det är ditt ansvar att de arbetsuppgifter som är dina blir utförda. Du ska känna stolthet för att det som är ditt ansvar ska utföras och hanteras väl.

Servicekänsla och positiv: Du ska förstå att vi som fastighetsansvariga alltid i första hand arbetar för de som bor eller har verksamhet i våra fastigheter. Det ska göra att den service som vi erbjuder våra hyresgäster alltid ska vara på en hög nivå. Att vara positiv inför arbetsuppgifter, mot kunder och medarbetare är en nyckelfaktor för att kunna utföra arbetsuppgifterna korrekt och effektivt.

Strukturerad och händig problemlösare: Du ska ha förmågan att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor och entreprenörer. Du ska känna att oavsett vilka uppgifter du ställs inför att: ”Ingenting är omöjligt!”

Vi eftersträvar en jämlik arbetsplats och ser gärna sökanden som bidrar till det.

 

Din ansökan innehållande personligt brev och cv skickar du senast onsdag 22 september 2021 via e-post till:

pajalabostader@pajala.se

 

Frågor om denna ansökan besvaras av:

VD

Magnus Pekkari

Tfn 0978-129 81

magnus.pekkari@pajala.se

 

Facklig kontaktperson, Vision

Christer Hurula

Tfn 0978-129 84

christer.hurula@pajala.se

 

Pajalabostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Pajala kommun. Utöver de drygt 500 egna lägenheter och lokaler som förvaltas så är vi även ansvariga för Pajala kommuns alla verksamhetsfastigheter, det vill säga allt från skolor och förskolor till äldreboenden och Folkets hus Smedjan.