Om webbplatsen

 

Tillgänglighet för Pajalabostäders webbplats
Pajalabostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Pajalabostäders hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Pajalabostäder uppfyller kraven på tillgänglighet i låg grad. Bristerna består bland annat i:

Flertalet bilder saknar textalternativ. 
Rubriker samt viss annan text är ej uppmärkt på ett maskinläsbart sätt.  
Innehållsordningen överensstämmer inte alltid med den synliga ordningen. 
Allt innehåll anpassar sig inte efter fönsterstorleken. 
Pilikoner kan sakna maskinläsbart namn, ha otillräcklig kontrast samt ej gå att nå via tangentbordet.  
Viss förklarande text är inte skriven på Svenska samt kan vara missvisande. 
En del av sidan kan misstolkas av skärmläsare och visst innehåll kan ej nås via tangentbordet. 
All kod är inte korrekt validerad och äldre kodning finns kvar på vissa sidor.  
Javascript används utan tydlig anvisning om detta. 
Sidan laddas om var 20:e minut vilket innebär att information inmatad i formulär kan försvinna.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Pajalabostäders hemsida som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Hur vi testat webbplatsen
DIGG - Myndigheten för digital förvaltning har gjort en oberoende granskning av Pajalabostäders hemsida.

Senaste bedömningen gjordes den 22 februari 2021 och kan läsas här.