Internet och TV

Internet och tv erbjuds idag på många olika sätt. Pajalabostäder AB eftersträvar så stor valfrihet som möjligt vad gäller detta och har därför inte några avtal med enskilda leverantörer för internet och tv.

De allra flesta av våra lägenheter har tillgång till det öppna nätet Pajala stadsnät. Pajala stadsnät erbjuder sina kunder att ansluta till olika tjänsteoperatörer som erbjuder tjänster inom internet, telefoni och tv. Besök pajalastadsnat.se för mer information. Anslutningen till Pajala stadsnät ingår i hyran och om din converter, lådan på väggen där du ansluter din kabel eller router, går sönder så felanmäler du det till oss. Andra problem med själva internetanslutningen anmäler du till det företag som levererar tjänsten till dig.

Vi ska erbjuda alla våra hyresgäster det så kallade must carry-utbudet, vilket i princip endast är SVT:s kanaler. Tidigare hade vi ett analogt kabeltv-nät där åtta fasta kanaler distribuerades. För att öka hyresgästernas valfrihet vad gäller kanalutbud skickar vi numer istället ut den marksända digitala signalen där hyresgästen kan teckna kanaler från det som Boxer erbjuder. Vill man inte teckna sig för ytterligare kanaler så kan man ändå se SVT:s utbud plus TV4 och TV6. Där signalförhållandena är goda kan man även se vissa av de marksända finska tv-kanalerna. 

Kombinationen av öppet stadsnät och marksänd digital-tv är enligt oss det som möjliggör störst valfrihet kring tjänster inom internet och tv.