Styrelsen

Pajalabostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Styrelsens ledamöter beslutas utav Pajala kommunfullmäktige och utses av bolagsstämman som hålls en gång per år. Styrelsemöten hålls fyra till sex gånger per år.

Styrelseordförande
Håkan Kero

Vice styrelseordförande 
Åke Johdet

Ledamöter
Maria Törmä Lindmark
Lars Fjordström
Emil Wahlberg
Anita Sköld
Anna Kumpula Kostet

Ersättare
Pirkko Heikkilä
Bengt Niska
Gottfrid Augustsson
Eivor Röjlind
Björn Sohlberg
Laila Mäki
Karl-Johan Thiger

Lekmannarevisorer
Lena Jatko, ordinarie och Ulf Kero, ersättare

Revisorer
Tapio Kostet KPMG, ordinarie och Ulrika Öhlund KPMG, ersättare