E-faktura

Vad är egentligen positivt med att hantera sina hyresavier? Det är tidskrävande, underlag förläggs och datum glöms bort. OCR-siffrorna måste skrivas in varje gång och beloppet kan bli fel. Dessutom belastas miljön. Vi har en rutin som får hanteringen att försvinna. Det är enkelt, kostar ingenting och kallas e-faktura. Från och med december 2020 går det att få hyresavierna från oss som e-faktura direkt i din internetbank.

Gör såhär

  1. Gå in på din internetbank
  2. Välj e-faktura och anslut leverantör
  3. Följ länken och fyll i några uppgifter
  4. Från och med nu meddelar banken när det finns en ny hyresavi
  5. Logga in på din internetbank och godkänn! Belopp, OCR och allt annat är redan ifyllt.

FAQ

En e-faktura skickas till dig via din internetbank. Fakturan kan du titta på i internetbanken och den kommer att se ut precis som en hyresavi på papper.

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning. Vissa internetbanker godkänner automatiska betalningar. För att fakturorna ska betalas automatiskt måste den inställningen göras på internetbanken. När du har godkänt Pajalabostäder AB för automatisk betalning behöver du inte gör någonting.

Nej, när du är anmäld till e-faktura får du inte längre någon hyresavi på papper från Pajalabostäder.

Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en hyresavi på papper.

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen. Vill du att hyran ska betalas på en annan dag än förfallodagen kan det ändras på internetbanken.

Ja, det går bra. Vid anmälan anger du namn och personnummer för den som står först på kontraktet under punkt 3 och 4 i anmälningsformuläret på internetbanken.

Om ni är två på kontraktet så går e-fakturan till den som står först på kontraktet. Vill ni inte ha det så, kan ni under punkt 3 och 4 i anmälningsformuläret på internetbanken ange namn och personnummer på den som står först på kontraktet. Då kommer fakturan hamna rätt.

Ja, det går bra. Anmälan till autogiro görs via blankett som finns på vår hemsida.

E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din hyresavi på papper.

Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du en påminnelse per post, på samma sätt som gäller för hyresavier på papper.

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura från Pajalabostäder.

Via din internetbank letar du upp avanmälan för e-faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Har du frågor om betalningen, kontakta din internetbank.

Har du frågor om innehållet i e-fakturan, eller behöver du ytterligare information om e-faktura, kontakta kundtjänst.