Förtur till lägenhet

Förtur till lägenheter kan bli aktuell i olika fall. Om du är student eller pensionär kan du få förtur till vissa lägenheter och det finns även möjlighet att få förtur av medicinska eller sociala skäl. För att få förtur av medicinska eller sociala skäl ska en särskild blankett användas för det, se nedan.

Studenter

Förtur för studenter avser endast förtur till lägenhet av storlekarna 1 rum och kök eller 1 rum och kokvrå/kokskåp. Studentlägenheter finns på Förvaltningsv 3, Ladugårdsvägen 13-14 och Skolvägen 5-10. För att studentförtur ska vara aktuell ska utbildningen vara styrd eller kopplad mot Pajala geografiskt, utbildningens längd ska vara minst två terminer och studietakten ska vara minst 75%. Det är studenten själv som ska stå i kö och förturen gäller studenten, även om det för kontraktsinnehavare under 18 år krävs att målsman finns med på kontraktet. Om en studentförtur gäller för en lägenhet anges det på informationen för lägenheten där intresseanmälan görs. Om ingen student anmält sig på lägenheten hanteras uthyrningen som för övriga lägenheter. För dig som inte är student är det därför ändå möjligt att få en av dessa lägenheter.

Olika typer av kategoriboende

Med kategoriboende avses lägenheter som i något avseende är anpassade för en viss kategori av hyresgäster. Sådana kategorier kan till exempel vara pensionärer eller funktionshindrade. Om en pensionärsförtur gäller för en lägenhet anges det på informationen för lägenheten där intresseanmälan görs. Om ingen pensionär anmält sig på lägenheten hanteras uthyrningen som för övriga lägenheter. För dig som inte är pensionär är det därför ändå möjligt att få en av dessa lägenheter. För vårt plusboende på Myntgatan 6 gäller att minst en av hyresgästerna måste vara fyllda 60 år. För våra trygghetsboenden är motsvarande åldersgräns 65 år.

Medicinska eller sociala skäl

Förtur av medicinska eller sociala skäl kan medges om intyg från läkare eller socialtjänst finns. Intyget ska ange vilka behov som måste uppfyllas. Intyg ska skrivas med avsedd blankett som erhålls från Pajalabostäder, se nedan. Förturen gäller då första bästa lägenhet som uppfyller kraven i intyget. Om hyresgästen väljer att tacka nej till en tilldelad lägenhet anses förtursrätten vara förbrukad. När en lägenhet sägs upp och blir tillgänglig för uthyrning bedömer vi om den är aktuell för en förtur. Om så är fallet kontaktar vi de som har aktuella förturer och erbjuder lägenheten direkt utan föregående hantering i den ordinarie uthyrningsprocessen. Om en lägenhet finns publicerad på vår hemsida har vi bedömt att den inte är aktuell som förturslägenhet. Detta bedöms från fall till fall. Läs mer genom att ladda ned blanketten och policyn. 

Blankett och policy för ansökan om förtur kan hämtas på vårt kontor eller elektroniskt till Er mail.