Se nyhet nedan för information om "Mina sidor"

Utemiljö

I utemiljön kring bostadsområdet ska många människor och djur samsas. Vi kan alla tillsammans hjälpa till för att det ska bli en så trevlig plats som möjligt. Det viktigaste är att vi alla måste ta hänsyn till våra medmänniskor och nyttja området så det inte stör eller på annat sätt påverkar någon annan negativt.

Balkonger, uteplatser och utomhusmiljön

Vi blir glada ifall våra hyresgäster själva vill bidra till en bra boendemiljö genom att smycka sina balkonger och uteplatser och själva gärna ser till att buskar, träd och gräsmattor hålls i fint skick.Tänk bara på detta:

 • Vill du sätta upp balkonglådor så ska dessa, av säkerhetsskäl, sättas upp på insidan av balkongen. Det samma gäller om du vill sätta upp en parabolantenn.
 • Tänk på grannen under dig när du vattnar blommor, sopar balkonggolvet, skakar mattor eller hänger upp tvätt.
 • På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla med kol-/gasolgrill på balkongen. Däremot kan man göra det på gården om man ser till att inte störa grannarna.
 • Gården och gräsytorna får gärna användas för lek, spel och gemensamma aktiviteter. Tänk bara på att vara rädd om blommor och andra växter så alla kan glädjas åt dem.
 • Det är inte tillåtet att ställa ut lekutrustning som studsmattor, pooler eller liknande på grönytorna.

Husdjur, inne och ute

Självklart så får man ha husdjur men det finns vissa saker man kan tänka på för att undvika problem.

 • Många människor idag är allergiska, låt inte hunden eller katten vistas i bostadsområdets gemensamma utrymmen.
 • Djuren får inte springa lösa utomhus och definitivt inte rastas på gården eller i lekparken. Plocka upp efter ditt husdjur.
 • Lämna inte husdjuret utan tillsyn varken inom- eller utomhus. Skällande hundar kan vara väldigt störande.
 • Det är inte tillåtet att lägga ut matrester eller stora mängder fågelmat åt vare sig djur eller fåglar. Dessa drar till sig skadedjur och fåglarna lämnar efter sig spillning som många upplever som väldigt obehagligt och störande. Ett mindre fågelbord eller talgbollar utanför sitt lägenhetsfönster är ok.
 • Det är inte tillåtet att ha hundgårdar utanför lägenheten.

Snöröjning

Snöröjningen för Pajalabostäder AB's fastigheter samordnas med Pajala kommuns fastigheter och de gator och vägar som ligger under kommunens ansvar. Kriterierna för att snöröjning ska påbörjas är att snödjupet ska vara 7 cm vid uppehåll i snöfallet och 10 cm vid pågående snöfall. Snöröjningen ska ha påbörjats senast 06.00. För verksamhetsfastigheter och Pajalabostäder prioriteras äldre- och serviceboenden samt buss- och brandstationer först. Därefter kommer skolor och förskolor, affärslokaler och andra serviceinrättningar. Sist i prioriteringsordningen finns vanliga bostäder.

Sandning och sopning

Våra entreprenörer åker ut och friktionsmäter vägar och parkeringar för att se när sandning krävs. Dessutom kan vi själva kalla ut dem om vi anser att det finns ett behov av sandning. Sopning av gator och bostadsområden görs under våren/försommaren när det börjar torka upp. Vi beställer tjänsten av våra entreprenörer när vi anser att tiden är lämplig för det.

Bilplatser med motorvärmare, carportar och garage

Det finns möjlighet att hyra parkeringsplats i anslutning till din hyresrätt. Hyran debiteras varje månad tillsammans med din lägenhetshyra. Man hyr parkering året runt, det vill säga, det går inte att hyra parkering enbart under vintermånaderna.

Parkering inom Pajalabostäder AB's områden

Parkering inom Pajalabostäder AB´s bostadsområden får endast ske på motorvärmar-/carport-/ garageplats som du hyr eller på uppmarkerade p-platser (Fyrkantig blå skylt med vitt P-tecken).

För parkeringar som är uppmärkt med blå skylt med vitt P-tecken gäller att du måndag till fredag får stå parkerad max 24 timmar. Därefter måste fordonet flyttas annars kommer kontrollavgift att utfärdas. Inom områdena i övrigt är parkering förbjuden, du får vid enstaka tillfällen stå i max 10 minuter för att exempelvis lasta av tunga varor och dylikt.

Du som hyr motorvärmar-/carportplats skall i första hand själv se till att platsen snöröjs. Om det finns plats för traktorn som snöröjer, vid ordinarie snöröjningstillfälle, kommer snöröjning med traktor av bilplats att ske.

Fordon på hyrd bilplats skall under hela vintern hållas snöfria så att inte du hindrar de som hyr platserna brevid dig att parkera sitt fordon. Den som inte följer detta kan komma att bli uppsagd från sin bilplats.

Om du har behov av temporärt parkeringstillstånd, exempelvis i samband med att du flyttar in eller ut från området vänder du dig till Pajalabostäder AB´s kontor (Tornedalsvägen 13).

Grönyteskötsel

Skötseln av våra grönytor, träd och buskar sköts av avtalad entreprenör.

 • Vår- och höststädning, det vill säga krattning och sopning görs en gång per år.
 • Gräsklippning görs en gång per vecka under högsommaren och varannan vecka i augusti och september.
 • Planteringsytorna, inklusive träd och buskar, går man igenom en gång per år eller när behov finns. Oftast sker det på hösten när grässäsongen är över.
Bild på en gårdsgata i vintermiljö
Bild på en gårdsgata i vintermiljö