Gemensamma utrymmen

I varje bostadsområde finns lokaler som alla hyresgäster kan använda och vistas i tillsammans. För att alla ska tycka att det är trevligt att vara där är det viktigt att vi tillsammans ser till att hålla dessa lokaler i bra skick. Vi vill också påminna om att vi naturligtvis har rökförbud i alla våra gemensamma utrymmen. Kom gärna med tips och synpunkter på hur vi kan hjälpas åt för att göra lokalerna trevliga.

Tvättstuga

Det är många som ska samsas om tvättstugan så det är väldigt viktigt att vi följer de regler som gäller där. I varje tvättstuga finns uppsatt information som du bör ta del av.

Respektera tvättiderna. Prata med den som kommer efter ifall du inte blivit klar när din tid är slut, kom överens om hur ni hanterar detta. Det är inte tillåtet att avbryta en pågående tvätt, dels på grund av att maskinen kan ta skada av det men också för att du själv kan bli skadeståndsskyldig ifall tvätten blir förstörd. Om den som bokat tid inte börjat tvätta direkt så kan man inte utan vidare ta den tvättiden själv. Kontakta den som har tiden bokad och hör ifall denne inte ska tvätta och om det är okej att ta över tiden.

Städning av tvättstuga ska skötas av den som tvättat där. Det finns ingen som vill städa upp efter någon annan. Följ instruktionerna som finns uppsatta i tvättstugan.

Bastu

Bastun med tillhörande ytor är en allmän lokal i ditt bostadsområde. För att det ska vara trevligt för alla att besöka den så vill vi att man tar hänsyn till dessa regler:

 • Se till att hålla din bokade tid.
 • Hyresgästen som har bokat bastun har totalt ansvar över sitt och sina gästers uppförande och även eventuellt uppkomna skador på bastun.
 • Sitt på din handduk i alla utrymmen för ökad hygien.
 • Enbart vatten får hällas på bastuaggregatet.
 • Töm alltid vattenhinken då ni lämnar bastun.
 • Avsätt tid för städning innan bastutiden är slut så att nästa användare inte behöver vänta.
 • Spola eller torka av lavar, golv och duschutrymme.
 • Lämna dörr mellan bastu och relax öppen efter bastande, för bästa ventilation.
 • Hyresgästen ansvarar för att lokalen är städad efter användning.

Kvartersgård

I några av våra bostadsområden så finns det kvartersgårdar där det finns en samlingslokal och ofta hittar man också bastun i samma fastighet. Hyresgästerna i bostadsområdet har möjlighet att boka samlingslokalen för egna aktiviteter.
Här gäller samma regler som för tvättstugan och bastun, det är den som hyr som ansvarar för att lokalen lämnas i gott skick, städad och iordningställd till ursprungligt skick.

Städning av gemensamma lokaler

Att den som hyrt lokalen ska städa efter sig har vi redan nämnt. Förutom detta städar även anlitade städentreprenörer med jämna mellanrum. I de bostadsområden där det finns trappuppgång eller gemensamhetslokaler finns ett städprotokoll uppsatt där man kan få reda på när och vad som städats.

 • Bastun, källarutrymmen, tvättstugor samt toaletter i anslutning till gemensamhetsytor städas en gång i månaden.
 • Kvartersgård städas 2 gånger/år.
 • Trapphusen städas varje vecka.