Störningsärenden

Ljud kan det vara, men inte för mycket... Att bo i flerbostadshus innebär att många människor ska leva och komma överens tillsammans. Det innebär bland annat att man kan får räkna med att höra olika ljud från sina grannar. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, som till exempel ljud från TV-apparater, ledsna småbarn eller att man då och då kanske gör något i sin lägenhet som medför mer ljud.

Ibland får man höra att det finns en regel om att det ska vara tyst efter klockan 22.00, men en sådan regel finns inte utan det som gäller är att det alltid ska vara lugnt och det egna förnuftet säger ju till exempel att ljudnivån ska sänkas under kvällar, nätter och tidiga morgnar. I bland kan det bli dock för mycket ljud och det ska man inte behöva stå ut med.

Oftast hjälper det att man tar kontakt med sin granne och pratar om störningen. Man kanske inte alltid är medveten om hur mycket som faktiskt hörs in till grannen. Hjälper inte samtalen och störningarna fortsätter så ska du naturligtvis kontakta Pajalabostäder.

Vi har en rutin för hantering av störningsärenden som följer den formella rutin som i slutändan kan innebära att en hyresgäst förlorar sitt hyreskontrakt. Men vi börjar alltid med att kontakta den störande hyresgästen för att meddela att det föreligger klagomål. Oftast hjälper denna första kontakt, men ibland gör det inte det och då drar den formella processen igång. 

Tyvärr har vi ingen störningsjour att nyttja i Pajala så därför måste störningar anmälas till oss under kontorstid. Är störningarna särskilt allvarliga eller om det finns fara för liv, hälsa eller egendom ska ni kontakta polisen. Ibland kan störningar pågå vid ett flertal tillfällen under en längre tid. Det som är det viktigaste för er som blir störda är att skriva upp datum, tid och vad störningen består i och sedan meddela det till oss.