Extraordinära händelser

Vad är en extraordinär händelse? Pajalabostäder förvaltar lägenheter och lokaler för uthyrning till privatpersoner och företag. Pajalabostäder har också förvaltningsansvaret för kommunens verksamhetsfastigheter.

Exempel på extraordinära händelser för Pajalabostäder AB är:

  • Brand i bostadshus och lokaler.
  • Snökaos.
  • Bombhot/explosion i bostadshus och lokaler.
  • Gisslantagande där gisslan befinner sig i bostadshus eller lokal.
  • Sabotage eller annan funktionsstörning av el- och vattenförsörjning i bostadshus som föranleder översvämning, förorening eller utslagen el- och värmeförsörjning.
  • Extraordinär händelse som beskrivs i Pajala kommuns handlingsplan för extraordinära händelser och där fastigheter eller lokal/bostadsförsörjningen påverkas.


I vår handlingsplan kan du läsa mer om de åtgärder som vidtas vid exempelvis någon av ovanstående händelser.

Handlingsplan För Extraordinära Händelser Ver 2